Krzysztof Kopeć - Galeria Bank for International Setlements

Informacja o operacjach na złocie organizowanych przez szwajcarski Bank of International Settlements za okres 01 czerwca 1938 r. - 31 maja 1945 r. (raport)

(1/43): (2/43): (3/43):
(4/43): (5/43): (6/43):
(7/43): (8/43): (9/43):


>>>> powrót na stronę główną