Krzysztof Kopeć - Galeria gen. Jerzy Fonkowicz


- 7 -