Krzysztof Kopeć - Galeria gen. Jerzy Fonkowicz


- 9 -