Krzysztof Kopeć - Skarb Wrocławia. Tajemniczy Pan Herbert Klose

Materiały operacyjne SB z lat 70-tych dotyczące Herberta Klose, który jak podejrzewała bezpieka był przydzielony w grudniu 1944 r. do grupy specjalnej SS, której celem było ukrycie zasobów archiwalnych i bankowych w tym złota zgromadzonych we Wrocławiu. (wybór dokumentów)

(1/18): (2/18): (3/18):
(4/18): (5/18): (6/18):
(7/18): (8/18): (9/18):

>>>> powrót na stronę główną