Krzysztof Kopeć - Warto przeczytać


Monografia oddziałów Polski Niepodległej walczących zbrojnie z komunistycznym bezprawie na białostocczyźnie po II wojnie światowej.

- 6 -