Krzysztof Kopeć - Warto przeczytać


Prezentowana publikacja przedstawia działalność polskiego wywiadu wojskowego w Republice Litewskiej w latach 1921–1939, która stanowiła jeden z odcinków skomplikowanych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Litwą. W szerszej perspektywie ukazano dzieje litewskich służb specjalnych, ich początki oraz rozwój organizacyjno-strukturalny w okresie międzywojennym, przedstawiono wybrane afery szpiegowskie oraz scharakteryzowano prace wywiadu polskiego w sferze ewidencyjno-studyjnej w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej Litwy.

- 10 -