Krzysztof Kopeć - Warto przeczytać

(10/14): Prezentowana publikacja przedstawia działalność polskiego wywiadu wojskowego w Republice Litewskiej w latach 1921–1939, która stanowiła jeden z odcinków skomplikowanych stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Litwą. W szerszej perspektywie ukazano dzieje litewskich służb specjalnych, ich początki oraz rozwój organizacyjno-strukturalny w okresie międzywojennym, przedstawiono wybrane afery szpiegowskie oraz scharakteryzowano prace wywiadu polskiego w sferze ewidencyjno-studyjnej w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej Litwy. (11/14): Najnowsza historia Polski widziana oczyma historyków młodego pokolenia. Adama Dziuroka, Marka Gałęzowskiego, Łukasza Kamińskiego, Filipa Musiała. Książka stanowi jeden z wielu projektów związanych z badaniami i popularyzacją najnowszej historii Polski zainicjowanych przez Janusza Kurtykę – wybitnego historyka i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który zginął wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Lechem Kaczyńskim i wieloma znakomitościami polskiego życia publicznego, gdy zdążał złożyć hołd oficerom Wojska Polskiego zamordowanym siedemdziesiąt lat temu w Katyńskim Lesie. (12/14): „Gra pan jak Bodo! Dlaczego? Bo do du…”. To tylko żartobliwy kalambur Adolfa Dymszy, prawda bowiem była zupełnie inna. Eugeniusz Bodo grał „jak z nut”, chociaż ich nie znał. Dwa etapy jego życia upłynęły mu śpiewająco. Otaczała go wtedy miłość rodzinnego domu, sława zdobyta w warszawskich kabaretach, wreszcie uwielbienie kinowej widowni za ekranową wszechstronność. I kto wie, jak potoczyłyby się jego artystyczne losy, gdyby nie wojna. Tragiczna, niesprawiedliwa i okrutna. O tym właśnie opowiada ta książka.
(13/14): Jednym z najważniejszych problemów podejmowanych przez historiografię polską w odniesieniu do dziejów XIX i XX stulecia jest powstanie nowoczesnego narodu i społeczeństwa. Istotną częścią tego procesu było kształtowanie się świadomości narodowej i grupowej. Dotychczas historycy zainteresowani byli głównie obszarem zaboru rosyjskiego i pruskiego. Obszar opisywany przez autora był zróżnicowany pod względem cywilizacyjnym i narodowym, stąd istotną część pracy stanowią rozważania dotyczące kształtowania świadomości narodowej i społecznej Polaków, Ukraińców i Żydów. Istotnymi zagadnieniami stały się też zmiany demograficzne oraz ekonomiczne skutki wojny. Podstawą źródłową książki są główne archiwalia przechowywane we Lwowie, uzupełnione źródłami krajowymi. (14/14): Strajki, konspiracja niepodległościowa, krwawo tłumione demonstracje. Historie młodych ludzi – zapomnianych dziś bohaterów walki z wojskową juntą. Fascynująca opowieść o stanie wojennym. Bez retuszu. Bez upiększeń. Prawda o tamtych czasach oczami oczami członków KPN. (15/15):