Krzysztof Kopeć - Warto przeczytać


Skutki wydarzeń militarnych i politycznych z 1943 r. – rozpatrywane w kategoriach ciągłości procesu dziejowego – uprawniają do stwierdzenia, że był to przełomowy rok II wojny światowej. Ich konsekwencje – zarówno w wymiarze wojskowym, jak i polityczno-ideowym – na długie lata zdeterminowały losy narodów oraz państw Europy.

- 9 -